logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

571 Заједно у одрастању - сарадња са породицом Компетенцијa: K4
Приоритети: 9
ИнституцијаПредшколска установа:''Бамби'', Јосипа Крамера 19, Кула
Особа за контактМарица Мецек, bsuncica@gmail.com, 025/729-990, 064/152-7445
АуториМарица Мецек, педагог, ПУ „Бамби“ Кула; Весна Јововић, струковни васпитач, ПУ „Бамби“ Кула; Снежана Булатовић, васпитач специјалиста, ПУ „Бамби“ Кула
РеализаториМарица Мецек, педагог, ПУ „Бамби“ Кула; Весна Јововић, струковни васпитач, ПУ „Бамби“ Кула; Снежана Булатовић, васпитач специјалиста, ПУ „Бамби“ Кула
Општи циљевиПодизање квалитета и континуитет утицаја на развој и напредовање детета у вртићу и породици.
Специфични циљевиУочавање значаја: планирања и примене различитих облика сарадње са породицом; партнерског односа са породицом; мотивисања породице за активно укључивање у живот и рад установе; укључивања породице у планирање, реализацију и евалуацију сарадње; укључивања породице у непосредан васпитно образовни рад; активног укључивања породице у процес адаптације; породице у индивидуализацији; континуираног информисања родитеља о дечјем развоју и напредовању; улози породице у припремном предшколском програму; усклађених очекивања; саветодавног рада; документовања, евалуације и самоевалуације сарадње.
Теме програмаОблици сарадње; Едукација родитеља; Међусобна очекивања; Укључивање родитеља у непосредан васпитно образовни рад; Саветодавни рад са родитељима; Рад са родитељима деце са сметњама у развоју; Рад са родитељима деце са проблематичним понашањем; Планирање сарадње; Родитељи и припремни предшколски програм; Адаптација; Документовање и самовредновање сарадње
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена90 000 по семинару
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61