logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

572 Изговор без муке-сарадња васпитач-родитељ/ логопед у функцији побољшања изговора гласова Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаПредшколска установа „Бамби“ Кула, Јосипа Крамера 19, Кула
Особа за контактДанијела Петровски, bsuncica@gmail.com, 025/729-990, 064/803-8658
АуториЉиља Бобић, дипломирани дефектолог - логопед, ПУ „Бамби“, Кула; Данијела Петровски, дипломирани дефектолог - логопед, ПУ „Бамби“, Кула; Мирјана Чапко, струковни васпитач, ПУ „Бамби“, Кула
РеализаториЉиља Бобић, дипломирани дефектолог - логопед, ПУ „Бамби“, Кула; Данијела Петровски, дипломирани дефектолог - логопед, ПУ „Бамби“, Кула
Општи циљевиЈачање сарадње васпитач-родитељ-логопед, у функцији побољшања изговора гласова код деце. Подизање нивоа професионалне компетенције у циљу превенције, раног уочавања одступања и стимулативног рада.
Специфични циљевиДефинисање начина процене и документовања квалитета артикулације и њеног одступања. Уочавање значаја доброг говорног модела. Развијање начина и могућности увођења вежби говорних органа у свакодневну праксу. Уочавање значаја примене говорних игара и активности-вршњачка стимулација.
Теме програмаЈезик, говор и комуникација; Узроци неправилног изговора гласова; Говорни модели; Настанак гласа и говора; Логомоторика; Правилан изговор гласова; Норме изговора гласова; Неправилан изговор гласова; Процена изговора гласова код деце; Предлог вежби; Сарадња са породицом
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 90 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61