logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

573 Кућа пријатељства - породица у вртићу Компетенцијa: K4
Приоритети: 9
ИнституцијаПУ „Радосно детињство” Нови Сад, Павла Симића 9, Нови Сад
Особа за контактСлавица Делибашић, puns.ssuzbe@gmail.com, 021/420-439, 063/561-410
АуториСлавица Делибашић, професор педагогије, Предшколска установа „Радосно детињство”, Нови Сад
РеализаториСлавица Делибашић, професор педагогије, Предшколска установа „Радосно детињство”, Нови Сад; Драгана Јовановић, медицинска сестра васпитач, Предшколска установа „Радосно детињство”, Нови Сад
Општи циљевиПодизање нивоа сарадње између вртића и породице; Повећање квалитета и ефикасност В-О рада. Подизање нивоа свести о важности и различитим видовима комуникације са родитељима.
Специфични циљевиДа сарадња вртића и породице буде квалитетнија , садржајнија , занимљивија и разноврснија како би породица и интересне групе били мотивисани за сарадњу и ефикаснију комуникацију и у заједничким акцијама на нивоу вртића/предшколске установе; омогућавање најадекватнијих услова за развој деце у вртићу и захваљујући заједничким акцијама родитеља, васпитача и медицинске сестре-васпитача; упознавање васпитача и медицинске сестре-васпитача са савременим педагошко – психолошким и методичким знањима из области комуникологије понуда различитих метода и покретање нових облика сарадње вртића/ предшколске установе и породице.
Теме програмаНачела предшколског васпитања и образовања; Повезивање предшколске установе са друштвеном средином; Торије и теоријски приступи о породици; Шта чини сарадњу породице и дечјег вртића; Породица и васпитачи у заједничкој акцији подстицања развоја деце; Васпитање детета -заједничка брига родитеља и васпитача; Учешће родитеља у васпитно -образовном процесу; Планирање сарадње; Квалитетнија и конструктивнија комуникација - асертивност; Упознајте се да би се разумели; Сарадња предшколске установе са породицом у пипреми деце за полазак школу; Шта карактерише дете спремно за школу; Сарадња вртића/ПУ и породице у циљу подршке развоју и учењу деце са посебним потребама; Улога педагошко -психолошке службе у реализацији сарадње са породицом; Вођење педагошке документације
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
Цена120 000 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61