logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

576 Подршка дечјем развоју и напредовању кроз програме сарадње са породицом Компетенцијa: K4
Приоритети: 9
ИнституцијаПредшколска установа „Нада Наумовић”, Саве Ковачевића 30, Крагујевац
Особа за контактСлавица Отовић, nada.naumovic@sbb.rs, 034/335-074, 064/152-8173
АуториБранкица Стојковић, медицинска сестра- васпитач, ПУ „Нада Наумовић”, Крагујевац; Јадранка Јоцић, дипломирани социлог, сарадник, ПУ „Нада Наумовић”, Крагујевац
РеализаториЈадранка Јоцић, дипломирани социолог, сарадник, ПУ „Нада Наумовић”, Крагујевац; Јелена Марашевић, дипломирани дефектолог, едукатор за здраво родитељство, стручни сарадник, ПУ „Нада Наумовић”, Крагујевац; Бранкица Стојковић, медицинска сестра- васпитач,
Општи циљевиЈачање професионалних и стручних компетенција реализатора ВОР-а у остваривању сарадничких односа са породицом. Подизање компетенција запослених у креирању програма сарадње са породицом у циљу подршке дечјег развоја и напредовања.
Специфични циљевиУочавање важности адаптације у предшколском узрасту и вођење документације. Уочавање важности учешћа породице у креирању програма и подизању квалитета рада предшколске установе. Уочавање важности саветодавног рада са породицом.
Теме програмаПородица и адаптација; Породица и реализација ВОР-а; Обострана евалуација (породица, реализатори ВОР-а); Саветодавни рад са породицом
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена по учеснику програма износи 1 800 динара, односно за групу од 30 учесника цена је 54 000 динара, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61