logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

577 Сарадња вртића и окружења Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаВисока школа струковних студија за образовање васпитача Пирот, Ћирила и Методија 29, Пирот
Особа за контактДанијела Видановић, vsspirot@gmail.com, 010/345-237, 064/649-4628
Ауторипроф. др. Зорица Станисављевић Петровић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу
Реализаторипроф. др. Зорица Станисављевић Петровић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу ; др Данијела Видановић, професор Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Пироту; Марина Милановић, координатор програма, сарадник на Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Пироту
Општи циљевиОтварање предшколске установе према друштвеној средини. Већа промоција и партиципација предшколске установе у животу локалног окружења. Остваривање перманентне сарадње вртића са различитим актерима из локалне средине (музеји, галерије, медији и сл.).
Специфични циљевиЈачање компетенција васпитача у делу који се тиче развоја комуникацијских вештина у циљу реализације сарадње са актерима из окружења. Успостављање и развој сарадње са различитим установама, удружењима, невладиним организацијама (музеји, библиотеке, позоришта, медији). Планирање и реализација заједничких акција деце, родитеља и васпитача са различитим институцијама, удружењима и установама и другим актерима из непосредног окружења вртића.
Теме програмаПредшколска установа и друштвена средина - значај сарадње вртића и окружења; интерактиван однос вртића и локалне средине; Промоција активности установе - добре стране вртића; Партиципација предшколске установе у животу локалног окружења - стање, могућности за побољшање и развој; Сарадња вртића са различитим актерима из непосредног окружења - музеји, библиотеке, позоришта, медији и др.; Планирање и реализација сарадње у конкретним условима - препреке и начини превазилажења; Планирање заједничких акција васпитача и деце са актерима из локалног окружења; Реализација разноврсних васпитно-образовних активности у простору установа са којима је успостављена сарадња сарадња
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена семинара је 45 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61