logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

578 Сарадња са породицама и ефикасне вештине комуникације са родитељима деце предшколског узраста Компетенцијa: K4
Приоритети: 9
ИнституцијаДруштво учитеља Новог Сада, Војводе Путника 1, Нови Сад
Особа за контактЗденка Рајковић, drustvo_uciteljans@neobee.net, 021/496-340, 064/863-4050
Ауторидр Јелена Срдановић Мраш, специјалиста медицинске психологије, Клинички центар Војводине; Оља Дукић, специјалиста медицинске психологије, Тим центар за истраживање и едукацију
Реализаторидр Јелена Срдановић Мраш, специјалиста медицинске психологије, Клинички центар Војводине; Оља Дукић, специјалиста медицинске психологије, Тим центар за истраживање и едукацију
Општи циљевиОбука васпитача, усвајање адекватних знања и вештина које ће унапредити њихову комуникацију са родитељима и породицама.
Специфични циљевиСтицање ефикасних комуникационих вештина, успостављање контакта са породицом, задобијање њиховог поверења, мотивисање родитеља за сарадњу, усвајање специфичних техника и интервенција корисних у раду са агресивним родитељима, са презаштићујућим родитељима, правилно реаговање и саветовање родитеља у ситуацији развода.
Теме програмаТипологија родитеља, специфичности везано за предшколски узраст деце; Типични проблеми сепарације; Животни циклис породице са предшколским дететом, снаге и изазови; Типологија родитеља; Ефикасне стратегије у комуникацији са агресивним и несарадљивим родитељима; Развод и промене у породици; Упућивање на друге службе
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за 30 учесника је 150 000 динара. Уколико је број учесника мањи цена ће бити коригована. Минималан број учесника је 15 особа.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61