logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

579 Сарадња са родитељима Компетенцијa: K4
Приоритети: 9
ИнституцијаВисока школа струковних студија за образовање васпитача Пирот, Ћирила и Методија 29, Пирот
Особа за контактДанијела Видановић, vsspirot@gmail.com, 010/345-237, 064/649-4628
Ауторипроф. др. Зорица Станисављевић Петровић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу
Реализаторипроф. др. Зорица Станисављевић Петровић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу; Марина Милановић, координатор програма, асистент на Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Пироту; др Видановић Данијела, професор струковних студија на Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Пироту
Општи циљевиОтварање предшколских установа према ужој друштвеној средини – породици. Успостављање и развијање партнерских односа са родитељима. Остваривање функционалне сарадње васпитача и родитеља.
Специфични циљевиОспособљавање васпитача за за планирање припремање, реализацију и евалуацију функционалне сарадње са родитељима. Мотивација и анимирање родитеља за укључивање у рад вртића. Припремање и реализација заједничких акција са родитељима децом.
Теме програмаСистемски приступ породици; Функционална сарадња родитеља и васпитача; Успостављање и развој партнерског односа; Партнерство: васпитач - родитељ - дете; Заједничке акције родитеља, деце и васпитача
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена семинара је 45 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61