logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

58 Потребе деце и ученика и како их задовољити – ресурси школе и предшколске установе Компетенцијa: K3
Приоритети: 6
ИнституцијаШкола за основно и средње образовање "Антон Скала", Карађорђева 12, Стара Пазова
Особа за контактТања Тодоровић, anadrog@ptt.rs, 064/800-8870, 064/141-3737
Ауторидр Весна Сузовић, дефектолог, Диспанзер за ментално здравље Дома здравља Земун - Саветовалиште за децу и омладину; др сци. Татјана Симовић, специјалиста социјалне медицине, Завод за јавно здравље Крушевац
Реализаторидр Весна Сузовић, дефектолог, Диспанзер за ментално здравље Дома здравља Земун -Саветовалиште за децу и омладину; др Татјана Симовић, специјалиста социјалне медицине, Завод за јавно здравље Крушевац; Тања Тодоровић, дефектолог, Школа за основно и средње образовање „Антон Скала", Стара Пазова
Општи циљевиЕдукација васпитача, наставника и стручних служби у вртићима и школама да идентификују децу и ученике са проблемима у понашању и учењу и да одређеним корективним техникама превенирају и решавају те проблеме.
Специфични циљевиСтицање знања и вештина за идентификовање потреба деце и ученика, а посебно оних који имају проблеме у учењу и понашању. Примена одређених стратегија и техника у циљу превенције и корекције. Развијање компетенције за решавање проблема код деце и ученика и стварање програма за превенцију. Сензибилизација кадра за пружање подршке деци и ученицима са проблемима.
Теме програмаПроблеми у учењу и понашању деце и ученика-системски приступ; Фактори који позитивно и негативно утичу на понашање и учење; Специфичне сметње у учењу и рад са децом са сметњама у развоју; Технике за идентификовање узрока проблема деце и ученика и за приступе у решавању тих проблема; Саветодавни рад са родитељима
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена60 000 дин. за групу од 30.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61