logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

580 Веб ГИС и геонауке Компетенцијa: K1
Приоритети: 10
ИнституцијаПриродно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Трг Доситеја Обрадовића 3, Нови Сад
Особа за контактУгљеша Станков, info@dgt.uns.ac.rs, 021/485-2833, 064/322-1903
Ауторидр Угљеша Станков, доцент Природно-математичког факултета у Новом Саду, Департман за географију, туризам и хотелијерство; Минучер Месарош, истраживач-сарадник Природно-математичког факултета у Новом Саду, Департман за географију, туризам и хотелијерство
Реализаторидр Угљеша Станков, доцент Природно-математичког факултета у Новом Саду, Департман за географију, туризам и хотелијерство; Минучер Месарош, истраживач-сарадник Природно-математичког факултета у Новом Саду, Департман за географију, туризам и хотелијерство; др Владимир Марковић, доцент Природно-математичког факултета у Новом Саду, Департман за географију, туризам и хотелијерство; др Стеван Савић, доцент Природно-математичког факултета у Новом Саду, Департман за географију, туризам и хотелијерство; Милица Соларевић, истраживач-сарадник Природно-математичког факултета у Новом Саду, Департман за географију, туризам и хотелијерство
Општи циљевиПримарни циљ је развијање свести код наставника о могућностима које Веб ГИС пружа за ефикаснију реализацију наставних планова и програма за предмете из области геонаука, као и оспособљавање наставника за даље самостално усавршавање у овој области.
Специфични циљевиПримена ГИС–а у настави предмета из области геонаука доноси вишеструке предности. Пре свега кроз визуелну компоненту ученицима омогућава лакше схватање апстрактних просторних појава и процеса у природи и друштву. Највећу препреку увођењу ГИС-а у школе представља његoва цена, неопходни хардвер и подаци. Веб ГИС са друге стране представља, једноставан и готово бесплатан приступ ГИС-у. Све што је школи потребно је рачунар повезан на Интернет. Наставници ће на овом програму савладати основне вештине употребе Веб ГИС-а. На једном месту биће представљене могућности и различити видови употребе Веб ГИС-а, приступ бесплатном софтверу и бесплатним наставним ресурсима за предмете из области геонаука.
Теме програмаУпознавање са појмовима геопросторног податка и Веб ГИС-а; Преглед бесплатних база геоподатака; Комбиновање сопствених података са подацима доступним преко Интернета; ГИС анализе у Веб окружењу; Могућности примене Веб ГИС-а у настави предмета из области геонаука
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника24
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 84 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61