logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

581 Експеримент као централни део теме – сценарио за час физике Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаКлетт друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3-5, Београд
Особа за контактМирјана Илић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011/3348-384, 064/111-0074
Ауторидр Мирко Нагл, професор физике и астрономије Шабачке гимназије у Шапцу
Реализаторидр Мирко Нагл, професор физике и астрономије Шабачке гимназије у Шапцу; Никола Гледић, професор физике Техничке школе у Шапцу
Општи циљевиОбука наставника физике да напишу припрему за час – сценарио часа тако да експеримент буде централни део наставног процеса. Тема и експеримент ће пратити фазе научног метода тако да анализа резултата мерења води ка правилном закључивању.
Специфични циљевиПравилно одабран експеримент за тему је могућност да се наставницима, а онда и ученицима на један потпуно нов начин прикажу одређене физичке процеси – појаве, у чијој реализацији и они активно учествују. Наставна средства за семинар урађена су у школи, а радили су их ученици,њихови родитељи и колеге. У овој радионици научног метода имамо за циљ да урадимо низ експеримената тако што ћемо вршити мерења, обраду и запис резултата (помоћу рачунара), рачунати грешке, дискутовати и закључивати. Спознаја физичке појаве кроз експеримент условљава целовитије фокусирање на појаву и подстиче различита мишљења и учења. Решавањем понуђених експерименталних садржаја учесници школе ће стећи увид у начин функционисања датих апаратура и њихових склопова.
Теме програмаЕксперимент као централни део теме – наставне јединице; Научни метод као истраживачки и метод у настави; Квантум, квалитет и ретенција знања ученика; Како урадити припраму – сценарио за час тако да је експеримент централни део теме реализован кроз научни метод; Електронска обрада резултата мерења, анализа и закључивање; Модул еластичности, наставна тема и експеримент, пример сценарија часа – симулација часа (уводна инструктивна радионица); Наставне теме и експерименти из Механике, Магнетизма, Таласне оптике и Фотометрије као теме за самосталну израду сценарија часа (методичке радионице)
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена500 динара по полазнику
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61