logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

582 Експериментално-практични и интердисциплинарни садржаји у настави природних наука – биологија, хемија, физика Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда
Особа за контактДејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230/40-4830, 064/857-92-62
АуториЗорица Радишић, наставник биологије, педагошки саветник, ОШ „Вук Караџић”, Зрењанин и професор биологије у Зрењанинској гимназији; Биљана Танкосић, наставник физике и хемије, ОШ „Др Јован Цвијић”, Зрењанин; Никола Танкосић, професор физике, Зрењанинска гимназија, Зрењанин
РеализаториЗорица Радишић, наставник биологије, педагошки саветник, ОШ „Вук Караџић”, Зрењанин и професор биологије у Зрењанинској гимназији; Биљана Танкосић, наставник физике и хемије, ОШ „Др Јован Цвијић”, Зрењанин; Никола Танкосић, професор физике, Зрењанинска гимназија, Зрењанин
Општи циљевиУнапређивање знања наставника из области методике наставе природних наука и повећање нивоа ефикасности рада. Повећање нивоа стручних компетенција наставника за унапређивање научне писмености и мотивације ученика за учење природних наука.
Специфични циљевиОспособљавање наставника за успешније интегрисање експерименталних, практичних и интердисциплинарних садржаја у процес наставе природних наука у основним и средњим школама, обука за рад на њиховој реализацији и вредновању. Пружање стручне и методолошке подршке наставницима за рад на развијању интересовања код ученика за природне науке, мотивисању за учење и за примену знања. Оспособљавање наставника за израду сопственог дидактичког материјала, у складу са сопственим потребама и могућностима, као и њихово мотивисање за размену идеја.
Теме програмаТеоријски блок – Место, улога и значај екпериментално-практичног и интердисциплинарног рада у светлу савремених образовних потреба и могућности; Први практични блок – Реализовање одабраних наставних садржаја („Форензичариˮ, „Биљни индикаториˮ, „Оптика и мерење дужинаˮ) на иновативан начин у већим групама; Анализирање њихових ефеката; Други практични блок – реализовање интердисциплинараног садржаја „Здравствени ризици од хемикалија и зрачења у животној срединиˮ; Анализирање ефеката; Осмишљавање сопствених модела ЕПИ - садржаја, рад у мањим групама и пленарна анализа; Организовање сарадничке мреже – начини прикупљања, обраде, анализе и размене дидактичког материјала и идеја
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 20 000 дин. нето, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61