logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

583 Експериментом до успешне наставе у физици – научни метод Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање, Николе Тесле 1А, 15000 Шабац
Особа за контактГоран Стојићевић, rcsabac@gmail.com, 015/391-599, 064/877-1791
Ауторидр Мирко Нагл, професор физике и астрономије Шабачке гимназије у Шапцу; Никола Гледић, професор физике Техничке школе у Шапцу
Реализаторидр Мирко Нагл, професор физике и астрономије Шабачке гимназије у Шапцу; Никола Гледић, професор физике Техничке школе у Шапцу
Општи циљевиОспособљавање учесника за успешну примену експеримента у настави кроз научни метод. Усвајање научног метода као универзалног метода који развија креативност, мотививише учење током целог живота и примену у свакодневном животу или другим наукама.
Специфични циљевиОспособљавање наставника физике да експеримент буде централни део наставног процеса и како да ученици буду активни учесници у процесу планирања, реализације и закључивања током наставе кроз експерименте. Оспособљавање наставника да наставне садржаје реализују кроз научни метод, осмишљавају експерименте, електронски обрађују и презентују резултате мерења. Јачање компетенција наставника јер настава реализована кроз научни метод је оријентисана ка циљевима, стандардима и постигнућима. Усвојена знања и процедура научног методом омогућавају ученику примену истих у дургим наукама и свакодневном животу. Знања усвојена научним методом имају већи квантум, квалитет и ретенцију.
Теме програмаЕксперименти из Механике, Магнетизма,Таласне оптике и Фотометрије; Механика – 1. Модул еластичности; Магнетизам – 2. Магнетно поље Земље; Таласна оптика – 3. Брустеров закон, 4. Малусов закон; Дифракција светлости и 6. Фарадејев ефекат; Фотометрија – 7. Ламбертов закон; Квантна механика – 8. Хајзенбергова релација неодређености или предложена тема од стране учесника
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 40 000 дин. нето, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61