logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

585 Интердисциплинарна настава -шта биологија и хемија имају заједничко Компетенцијa: K1
Приоритети: 2
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш, Париске комуне бб, Ниш
Особа за контактВиолета Панчић, info@rcnis.edu.rs, 018/202-300, 069/296-6515
Ауторимр Вања Маниташевић, дипломирани хемичар, самостални стручни сарадник, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш; Јелена Анђелковић, професор биологије, самостални стручни сарадник, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш; Владимир Вучковић, дипломирани хемичар за истраживање и развој, ОШ „Јован Курсула“, Варварин и Средња школа Варварин
Реализаторимр Вања Маниташевић, дипломирани хемичар, самостални стручни сарадник, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш; Јелена Анђелковић, професор биологије, самостални стручни сарадник, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш; Владимир Вучковић, дипломирани хемичар за истраживање и развој, ОШ „Јован Курсула“, Варварин и Средња школа Варварин
Општи циљевиПобољшање квалитета наставе природних наука у основним и средњим школама.
Специфични циљевиПодизање компетенција наставника за предавања природних наука. Поспешивање размена идеја, информација и материјала у наставном процесу. Оснаживање наставника да програме различитих предмета схватају као делове истог школског програма, међусобно их повезују и тако обрађују. Подизање нивоа пажње ученика и усмеравање да на стваралачки начин расветљавају одређене проблеме са више страна.
Теме програмаПрезентација интердисциплинарног приступа настави природних наука; Настава природних наука у функцији повезивања науке, технологије и друштва; Кроз кратку историју биологије и хемије; Избор теме за рад на семинару; Израда сценарија реализације часа на изабране теме
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника16-24
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаБруто хонорар за предаваче износи 33 800 + 5 500 (трошкови Регионалног центра), плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61