logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

586 Како се заштитити од природних непогода Компетенцијa: K1
Приоритети: 5
ИнституцијаГеографски институт „Јован Цвијић" САНУ Београд, Ђуре Јакшића 9/3, Београд
Особа за контактМилена Панић, seminar@gi.sanu.ac.rs, 011/263-6395, 064/197-2993
Ауторимр Марко В. Милошевић, истраживач-сарадник, Географски институт „Јован Цвијић" САНУ, Београд
Реализаторидр Јелена Ћалић, научни сарадник, Географски институт „Јован Цвијић” САНУ, Београд; мр Драгана Миљановић, истраживач-сарадник, Географски институт „Јован Цвијић” САНУ, Београд; мр Јелена Ковачевић-Мајкић, истраживач-сарадник, Географски институт „Јован Цвијић” САНУ, Београд; мр Ана Милановић Пешић, истраживач-сарадник, Географски институт „Јован Цвијић" САНУ, Београд; мр Милена Панић, координатор програма, истраживач-сарадник, Географски институт „Јован Цвијић" САНУ, Београд; мр Марко В. Милошевић, истраживач-сарадник, Географски институт „Јован Цвијић" САНУ, Београд; мр Милован Миливојевић, истраживач-сарадник, Географски институт „Јован Цвијић" САНУ, Београд; Драгољуб Штрбац, географ, истраживач-пројектант за ГИС, Географски институт „Јован Цвијић" САНУ, Београд
Општи циљевиУнапређивање компетенција наставника за рад са ученицима у вези са елементарним непогодама и њиховим последицама.
Специфични циљевиПодизање нивоа свести и знања у вези са елементарним непогодама. Утврђивање модела и начина понашања у кризним ситуацијама.
Теме програмаШта је то природна непогода; Управљање ванредним ситуацијама; угроженост становништва Србије природним непогодама; Извори података и природним непогодама; Геофизичке непогоде - тектонске; Геофизичке непогоде - падински процеси; Хидролошке непогоде; Климатско-метеоролошке непогоде; Образовање и природне непогоде; Евалуација садржаја о природним непогодама у настави географије у Србији; Имплементација садржаја и вештина о непогодама у настави; Наставна средства за демонстрирање природних непогода; Како урадити мини студију угрожености школе/локалне средине од природних непогода
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара по полазнику износи 2 500, што би за групу од 30 полазника износило 75 000.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61