logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

588 Проблемска настава природе и друштва Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Сестре Јањић 6, Крагујевац
Особа за контактЗорица Николић, znikolic.centar@gmail.com, 034/201-303, 062/854-2295
АуториИван Миловановић, професор разредне наставе, специјалиста наставе природе и друштва, ОШ „Јоца Милосављевић”, Багрдан, Јагодина
РеализаториИван Миловановић, професор разредне наставе, специјалиста наставе природе и друштва, ОШ „Јоца Милосављевић”, Багрдан, Јагодина; Зорица Филиповић, професор разредне наставе, ОШ „Бошко Ђуричић”, Јагодина; Маја Миловановић, професор разредне наставе, ОШ „Јоца Милосављевић”, Багрдан, Јагодина
Општи циљевиУнапређивање квалитета васпитно-образовног рада кроз јачање професионалних, дидактичко-методичких компетенција наставника и осталих учесника наставног процеса.
Специфични циљевиОснаживање наставника за примену проблемског модела рада у настави природе и друштва и наставних предмета из подручја природних наука. Размена професионалних искустава и примера добре праксе кроз моделовање наставних часова по моделу проблемске наставе и представљање осмишљених сценарија током реализације семинара и након семинара кроз организовање угледних часова и умрежавање наставника.
Теме програмаОд традиционалне до савремене наставе; Основни појмови проблемске наставе; Етапе часа проблемске наставе; Симулација часа проблемске наставе природе и друштвa; Артикулација часа природе и друштва по проблемском моделу рада; Проблемска настава природе и друштва: захтеви и могућности
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена20 000 динара (по дану) у нето износу, за реализаторе/ауторски хонорар, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61