logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

589 Републички семинар о настави физике Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаДруштво физичара Србије, Цара Душана 13, Београд
Особа за контактИван Дојчиновић, dfs@dfs.rs, 064/326-2272, 062/804-2194
Ауторипроф. др Иван Дојчиновић, ванредни професор Универзитета у Београду - Физичког факултета; проф. др Душанка Обадовић, редовни професор Педагошког факултета у Сомбору
Реализаторипроф. др Иван Дојчиновић, ванредни професор Универзитета у Београду - Физичког факултета; проф. др Душанка Обадовић, редовни професор Педагошког факултета у Сомбору; Професори природно-математичких факултета и института у Србији
Општи циљевиСтручна и научна едукација наставника из физике. Програм треба да обезбеди наставницима упознавање са најновијим трендовима наставе физике, као научним достигнућима у оквиру одређених области физике.
Специфични циљевиУпознавање наставника са савременим методама рада, које се примењују у настави физике, а омогућује ученику поступност у усвајању садржаја физике. Обезбеђивање очигледности у излагању наставних садржаја увођењем различитих типова експеримената (демонстрациони, класични, једноставни...) у наставу физике у основним и средњим школама. Подизање нивоа стручности наставника упознавањем са најновијим достигнућима у оквиру физике као науке. Упознавање наставника са начинима популаризације физике као науке.
Теме програмаПредавање о Нобеловој награди из физике; Научно – стручна предавања из актуелних области физике; Изложбе наставних средстава и учила; Научно – стручна предава-ња из актуелних области физике; Радионице (једноставни експерименти, наставна учила, истраживачке методе, стандарди тестови знања, стандарди у физици...); Стручни радови приказани у постер секцији; Продајне изложбе публикација из физике; Научно - стручна предавања из актуелних области физике; Радионице (једноставни експерименти, наставна учила, истраживачке методе, стандарди, тестови знања, стандарди у физици...); Изложбе наставних средстава и учила; Фестивал физике као пример рада на популаризацији науке
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику за 3 дана (24 сата) износи 6 000 дин., а за групу од 30 учесника износи 180 000 дин.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61