logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

59 Права детета у образовању Компетенцијa: K3
Приоритети: 7
ИнституцијаУжички центар за права детета, Димитрија Туцовића 60, Ужице
Особа за контактЈелена Жунић Цицварић, j.zunic@eunet.rs, 031/510-180, 064/121-9997
Ауторимр Јелена Жунић-Цицварић, програмска директорка Ужичког центра за права детета, Ужице; Радован Цицварић, директор Ужичког центра за права детета, Ужице
Реализаторимр Јелена Жунић-Цицварић, програмска директорка Ужичког центра за права детета, Ужице; Радован Цицварић, директор Ужичког центра за права детета, Ужице; Александра Јовановић Ђукић, стручни сарадник – психолог, Техничка школа „Радоје Љубичић“, Ужице; Саша Гламочак, магистар књижевних наука, стручни сараданик Ужичког центар за права детета; Јелена Стефановић, професорка, ОШ „Креативно перо“ и Балетска школа „Лујо Давичо“, Београд; Јелена Михајловић, психолог, Отворени клуб, Ниш; Александра Јованкин, педагог, УГ „Имам идеју“, Краљево; Сузана Пантовић, наставница разредне наставе, Врање; Ана Јовановић, наставник, УГ „Центар за креативни развој“, Књажевац; Невена Мартић, професор, ОШ „Светозар Марковић“, Краљево; Драгана Љубисављевић, директорка ОШ „Вук Караџић“, Књажевац
Општи циљевиОснажити запослене у образовању да активно примењују концепт права детета у свакодневном школском раду, сензибилисати их да уочавају ситуације кршења права детета и оспособити их да активно раде на унапређивању права у образовању.
Специфични циљевиРазвити позитивне ставове наставника према концепту права детета; освестити сопствену улогу и одговорности у њиховој примени; оспособити их да препознају ситуације кршења права детета и адекватно реагују; да поштују и унапређују права детета у васпитно-образовном раду, у фокусу превенција дискриминације и насиља, партиципативна права; да разумеју однос права и одговорности детета; оспособљени да реагују у ситуацијама сукоба права; да са децом креирају и остварују акциони план којим раде на унапређењу права у школи.
Теме програмаРадионица - Конвенција о правима детета (настанак, ратификација, потребе и жеље, основни принципи); Врсте права и чланови Конвенције који се односе на образовање; Партиципација у школи; Од предрасуде и стереотипа до дискринимације и насиља; Појам, врсте насиља и превенција; Интервентне активности за дискриминацију и насиље; Одговорности свих учесника васпитно-образовног процеса на поштовању и унапређењу права детета у школи; Акционо планирање за остваривање права детета
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаХонорар водитеља (нето) (2 водитеља X 2 дана X 8 500.00 динара) укупно 34 000,00 динара, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61