logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

591 Савремена географија-напредак у настави и пруступу географским садржајима и јачање професионалних капацитета наставника Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаСредња школа „Доситеј", Нушићева 12 а, Београд
Особа за контактЗорица Танасковић, ssdositej@yahoo.com, 011/323-5500, 065/343-7898
АуториЈагода Петровић-Укај, професор географије у Школи за медицину и естетику, сарадник у Регионалном центру за таленте за област географије, Београд ; др Анђелија Ивков-Џигурски, ванредни професор на Департману за географију, туризам и хотелијерство у Новом Саду; Јелена Пујић, професор географије у Медицинској школи „Нада Димић“, Земун
РеализаториЈагода Петровић-Укај, професор географије у Школи за медицину и естетику, сарадник у Регионалном центру за таленте за област географије, Београд; др Анђелија Ивков-Џигурски, ванредни професор на Департману за географију, туризам и хотелијерство у Новом Саду
Општи циљевиУнапређење компетенција наставника за креирање методичких припрема и савремених метода рада, развој еколошке свести, критичког и дивергентног мишљења ученика у настави географских садржаја, сарадњом разредне и предметне наставе, учитеља и наставника.
Специфични циљевиОспособљавање наставника за примену савремених метода и техника представљања и структуирања знања у настави географије. Едукација за упућивање ученика у коришћење научних метода истраживања, ефеката рада на терену, еколошких акција, пројеката. Развој мотивације ученика за изучавање садржаја географије. Развој могућности ученика да уоче каузалне везе у природи и примене та сазнања у другим областима учења и рада. Развој здравог односа према природи и одрживом развоју. Интеграцијом савремених педагошких, методичко-дидактичких и географских садржаја и флексибилним интердисциплинарним приступом у настави омогућиће се разумевање основних теоријских поставки савременог образовања и актуелних проблема у настави географије и њиховог решавања.
Теме програмаЗначај изучавања географије у образовном систему кроз могућност развоја сарадње у школском или животном окружењу на основу адекватних сазнања из области географије; Израда методичке припреме уз корелацију са другим предметима; Принцип повезаности географије са другим наставним предметима; Методе рада код географских садржаја и врсте радионица; Утврђивање градива; Могућност примене наученог
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 500 динара по полазнику.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61