logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

594 У свету природе и друштва Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаДруштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контактМилена Жерјал, drustvouciteljabg@gmail.com, 011/324-5385, 064/864-5479
АуториЉиљана Новковић, наставник разредне наставе, ОШ „Дринка Павловић“, Београд; Биљана Поповић, професор разредне наставе, ОШ „Дринка Павловић“, Београд
РеализаториЉиљана Новковић, наставник разредне наставе, ОШ „Дринка Павловић“, Београд; Биљана Поповић, професор разредне наставе, ОШ „Дринка Павловић“, Београд; Јасна Радојичић, професор разредне наставе, ОШ „Бранислав Нушић“, Београд
Општи циљевиУнапређивање професионалног развоја наставника стицањем знања и вештина планирања, реализације и вредновања постигнућа ученика у наставним предметима свет око нас (СОН) и природа и друштво (ПД).
Специфични циљевиРазвијање способности наставника да хоризонтално и вертикално повезују садржаје наставних предмета СОН и ПД са образовним стандардима за крај првог циклуса и да их остварују кроз наставу и учење. Оспособљавање наставника да планира и реализује примену различитих метода, техника, активности ученика, облика рада, средстава и ресурса у окружењу, а у складу са узрасним карактеристикама и индивидуалним могућностима ученика као и особеностима садржаја наставних предмета СОН и ПД. Усавршавање наставника за праћење и вредновање ученичких постигнућа применом различитих начина вредновања, а у складу са специфичностима наставних предмета СОН и ПД.
Теме програмаСврха и циљеви наставних предмета СОН и ПД; Образовни стандарди за крај првог циклуса природе и друштва и наставни садржаји; Знања, вештине и ставови у наставном програму СОН и ПД; Стилови учења; Планирање наставе СОН и ПД; Реализација наставе СОН и ПД; Вредновање постигнућа ученика из наставних предмета СОН и ПД
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник у школи за образовање одраслих, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена62 000 дин., плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61