logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

595 Унапређење наставе географије Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење за промоцију, усавршавање и развој образовања "Нови Логос", Маршала Бирјузова 3-5, Београд
Особа за контактМирјана Илић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011/3348-384, 064/111-0074
Ауторидр Дејан Шабић, ванредни професор на Географском факултету у Београду; др Снежана Вујадиновић, ванредни професор на Географском факултету у Београду; Ивана Адамов, професор географије у ОШ „Арчибалд Рајсˮ и „Стеван Дукићˮ у Београду; Марко Јоксимовић, асистент на Географском факултету у Београду; мр Рајко Голић, асистент на Географском факултету у Београду; др Љиљана Живковић, доцент на Географском факултету у Београду; др Славољуб Јовановић, доцент на Географском факултету у Београду; др Мирољуб Милинчић, ванредни професор на Географском факултету у Београду
Реализаторидр Дејан Шабић, ванредни професор на Географском факултету у Београду; др Снежана Вујадиновић, ванредни професор на Географском факултету у Београду; Ивана Адамов, професор географије у ОШ „Арчибалд Рајсˮ и „Стеван Дукићˮ у Београду; Марко Јоксимовић, асистент на Географском факултету у Београду; мр Рајко Голић, асистент на Географском факултету у Београду; др Љиљана Живковић, доцент на Географском факултету у Београду; др Славољуб Јовановић, доцент на Географском факултету у Београду; др Мирољуб Милинчић, ванредни професор на Географском факултету у Београду
Општи циљевиПодизање нивоа знања, вештина и способности и формирање ставова наставника географије о савременим географским појавама и процесима у земљи и свету.
Специфични циљевиИзвођење наставе кроз радионице, корелација географије са осталим наукама; усвајање трајног и функционалног знања кроз интердисциплинарни приступ настави географије у основној и средњој школи; тимски рад и рад у групама; оспособљавање наставника географије за примену различитог облика рада и извођење разноврсних активности ученика; проширивање знања наставника о савременим истраживањима и проблемима регионалне географије.
Теме програмаИновације у настави географије; Регионална географија - истраживања и проблеми; Глобализација и природни ресурси
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена500 динара по полазнику
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61