logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

597 Интерактивне методе у настави физике Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаДруштво физичара Србије, Цара Душана 13, Београд
Особа за контактИван Дојчиновић, dfs@dfs.rs, 064/326-2272, 062/804-2194
Ауторипроф. др Иван Дојчиновић, ванредни професор Универзитета у Београду - Физичког факултета; Весна Златаровић, психолог, Центар за интерактивну педагогију
РеализаториМарија Вејновић, педагог, Техничка школа „Нови Београд”, Београд; Миланка Кнежевић, наставник физике, Техничка школа „Нови Београд”, Београд; Весна Златаровић, психолог, Центар за интерактивну педагогију
Општи циљевиСтицање неопходних педагошко-психолошких знања и дидактичко-методичких вештина за примену интерактивних метода у настави физике у основним и средњим школама.
Специфични циљевиУпознавање са теоријским знањима потребним за планирање и реализацију интерактивне наставе. Обезбеђивање искуствено учење појединих метода и разматрање могућности њихове примене у наставни физике. Упознавање са неким техникама учења и памћења које је корисно презентовати ученицима. Подстицање учесника на креативан приступ настави, како у избору метода, тако и наставних средстава ради подстицања интересовања учениак и бољих ефеката наставе. Развијање осетљивости за индивидуализован приступ ученицима. Разматрање могућности коришћења савремених информационих комуникационих техника у настави.
Теме програмаБлумова таксономија; Стилови учења и настава физике; Методе и технике учења у настави физике; Интернет као ресурс у настави физике; Планирање часа; Презентовање планираног часа; Креативност у настави
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу је 120 000 дин.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61