logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

599 Минипројекти у реализацији интегрисаних садржаја природних наука (физике и хемије) Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаПедагошки факултет у Сомбору, Универзитет у Новом Саду, Подгоричка 4, Сомбор
Особа за контактНаташа Бранковић, dekanat@pef.uns.ac.rs, 025/412-030, 063/112-4526
Ауторипроф. др Душанка Обадовић, редовни професор Педагошког факултета у Сомбору; проф. др Станко Цвјетићанин, ванредни професор Педагошког факултета у Сомбору
Реализаторипроф. др Душанка Обадовић, редовни професор Педагошког факултета у Сомбору; проф. др Станко Цвјетићанин, ванредни професор Педагошког факултета у Сомбору; Марија Бошњак, асистент, Педагошки факултет у Сомбору; др Данијела Петровић, доцент, Педагошки факултет у Сомбору; Миона Богосављевић Шијаков, асистент, Педагошки факултет у Сомбору; Маријана Горјанац Ранитовић, асистент, Педагошки факултет у Сомбору
Општи циљевиСтручна едукација учитеља и наставника о примени минипројеката у реализацији интегрисаних садржаја природних наука (физике и хемије) као и њихово методичко оспособљавње за реализацију конкретних ученичких минипројеката.
Специфични циљевиПрограм треба да оспособи учитеље и наставнике како да, у зависности од узрасних и менталних карактеристика ученика, одаберу и методички припреме минипројекте за реализацију интегрисаних садржаја физике и хемије. Учитељи и наставници треба кроз програм да продубе знања о различитим типовима минипројеката, могућности имплементације научног и истраживачког метода у оквиру минипројеката, начинима одабира теме за минипројекте, улози учитеља, односно наставника у креирању и изради ученичких минипројеката, начинима евалуације рада ученика у минипројектима и слично. Учитељи и наставници ће се оспособити да помогну ученицима при реализацији пројеката, као и како да на креативан начин презентују добијене резултате.
Теме програмаТеоријске основе о механичким особинама материјала, које су предмет истраживања; Примена научног методе у реализацији ученичких истраживачких активности у оквиру реализације минипројеката; Методичка при-према и примена различитих врста огледа у реализацији ученичких минипројеката; Теоријске основе о електричним особинама материјала, које су предмет истраживања у оквиру ученичких минипројеката; Примена лабораторијско-експерименталне методе у реализацији ученичких истраживачких активности у оквиру реализа-ције минипројеката; Методичка припрема и примена различитих врста огледа у реализацији ученичких минипројеката
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику за 2 дана (16 сати) износи 6 590 дин., а за групу од 20 учесника износи 131 800 дин.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61