logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

6 Функције школских библиотека у развоју креативног читања и разумевања Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаБиблиотекарско друштво Србије, Скерлићева 1, Београд
Особа за контактВесна Црногорац, sekretar@bds.rs, 018/532-816, 063/771-6691
АуториВесна Црногорац, виши библиотекар, дипл. правник, секретар Библиотекарског друштва Србије, Београд; проф. др Жељко Вучковић, редовни професор на Педагошком факултету у Сомбору, Одсек школско библиотекарство
РеализаториВесна Црногорац, виши библиотекар, дипл. правник, секретар Библиотекарског друштва Србије, Београд; проф. др Жељко Вучковић, редовни професор на Педагошком факултету у Сомбору, Одсек школско библиотекарство
Општи циљевиСтицање нових и проширивање постојећих знања за одговорно и компетентно увођење деце у свет читања и усвајање читања као нужног процеса за доживотно образовање.
Специфични циљевиОбученост учитеља, наставника и библиотекара за примену релевантних, научно утемељених метода и савремених трендова у развоју читања код деце од најранијег узраста до 18 година. Упознавање полазника семинара са различитим функцијама школске библиотеке које директно утичу на учење о важности читања за цео живот, на развој културе читања као и на значај књиге као једног од основних медија за разумевање света. Читање у времену Интернета и нових медија. Информационо читање. Социо-психолошки аспекти читања у савременом свету. Читање и медији. Читање, разумевање и креативност.
Теме програмаШколска библиотека место увођења у читање; Читање у времену Интернета; Информационо читање; Социо-психолошки аспекти читања у савременом свету; Читање и медији; Читање, разумевање и креативност; Читање лектире у школској библиотеци
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаПојединачна котизација би износила 2 600 динара. Највиша укупна цена за 30 полазника је 78 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61