logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

600 Могућности иновирања и осавремењавања наставе Света око нас/Природе и друштва Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаФакултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Милана Мијалковића 14, Јагодина
Особа за контактНенад Вуловић, nenad.vulovic@pefja.kg.ac.rs, 035/223-805, 062/796-956
Ауторимр Ирена Голубовић-Илић, координатор програма, асистент на Методици наставе природе и друштва, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина; МА Андријана Јаковљевић, професор разредне наставе ОШ „Драгиша Михаиловић”, Крагујевац; МА Оливера Цекић-Јовановић, асистент на Методици наставе природе и друштва, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
Реализаторимр Ирена Голубовић-Илић, координатор програма, асистент на Методици наставе природе и друштва, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина; МА Оливера Цекић-Јовановић, асистент на Методици наставе природе и друштва, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина; МА Андријана Јаковљевић, професор разредне наставе ОШ „Драгиша Михаиловић”, Крагујевац; мр Душан Ристановић, асистент на Методици наставе природе и друштва, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
Општи циљевиОпшти циљ програма је унапређење васпитно-образовног рада, иновирање и осавремењавање наставе Света око нас/Природе и друштва кроз јачање професионалних компетенција наставника за коришћење игроликих активности и мултимедије у настави.
Специфични циљевиПрограм има за циљ усавршавање и оспособљавање наставника за коришћење савремених метода и средстава приликом реализације наставе Света око нас/Природе и друштва. Посебан акценат је стављен на осмишљавање и примену игроликих активности и креирање мултимедије у функцији подстицања радозналости и мотивације ученика, али и осавремењавања часова Света око нас и Природе и друштва. У оквиру програма предвиђена је израда и анализа припрема за час, израда иновативних средстава и материјала за наставу, размена искустава и примера добре праксе међу учесницима семинара и са Факултетом педагошких наука као институцијом за образовање наставника.
Теме програмаУчимо кроз игру о Свету око нас; Природа и друштво кроз мултимедију
Циљна групанаставник разредне наставе, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника24
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу је 72 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61