logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

601 Примена мултимедије у настави биологије и екологије Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаДепартман за биологију и екологију, ПМФ, УНС, Трг Доситеја Обрадовића 3, Нови Сад
Особа за контактАлександар Јаносев, biologija@dbe.uns.ac.rs, 021/485-2695, 060/699-5700
Ауторипроф. др Томка Миљановић, редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду
Реализаторипроф. др Томка Миљановић, редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду; др Вера Жупанец, асистент, ПМФ, Нови Сад; Тијана Прибићевић, проф. биологије мастер, истраживач приправник, ПМФ, Нови Сад
Општи циљевиРеализацијом овог програма унапређује се информатичко и методичко знање професора биологије и доприноси унапређењу наставе биологије и екологије. Његова реализација такође, омогућује унапређење евалуације и самоевалуације у настави биологије.
Специфични циљевиОспособљавање професора биологије основних и средњих школа за коришћење савремених дидактичких медија у настави. Оспособљавање професора биологије за коришћење Интернета у настави. Упознавање са новим Образовним рачунарским софтверским пакетима из области биологије и екологије (домаћа и страна издања) и практична обука професора за њихово коришћење.
Теме програмаДидактички медији у образовању; Мултимедијални системи у настави; Савремени модели наставе – програмирана настава уз подршку рачунара
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника15
Трајањедва дана (15 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара по учеснику износи 8 000 динара и она укључује: скрипту, мултимедијални ЦД-РОМ са свим софтверским пакетима који се користе на семинару.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61