logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

602 Рука у тесту - Инквајери метод у реализацији научних садржаја од предшколског до средњошколског нивоа Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаИнститут за нуклеарне науке ВИНЧА, Мике Аласа 12/14, Београд
Особа за контактСтеван Јокић, office@vin.bg.ac.rs, 340401, 063/870-6685
Ауторипроф. др Стеван Јокић, научни саветник у Институту за нуклеарне науке ВИНЧА, Универзитет, Београд; Љиљана Јокић, професор физике, АКМ Едукација, Београд
Реализаторипроф. др Стеван Јокић, научни саветник у Институту за нуклеарне науке ВИНЧА, Универзитет, Београд; Љиљана Јокић, професор физике, АКМ Едукација, Београд
Општи циљевиУпознати наставнике са Инквајери(IBSE) методом и пружити им потребне и довољне услове за реализациј научног описмењавања сваког ученика.
Специфични циљевиПодржавање експерименталног приступа научном образовању у коме се одговор на постављене хипотезе добија заједничким радом ученика и наставника. Наука се у школи и ради а не само учи.
Теме програмаТеме из природних наука предвиђене програмима предшколског, основношколског и средњошколског нивоа.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаМи од 2013 наплаћујемо 20 000 динара, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61