logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

603 Учитељи у свету огледа Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Горанска бб, Смедерево
Особа за контактСања Ж. Недељковић, office@rcsmed.edu.rs, 026/619-906, 060/683-1905
АуториСоња Милетић, професор разредне наставе, ОШ „Бранислав Нушић“, Смедерево; Јелена Тасић, наставник физике, ОШ „Бранислав Нушић“, Смедерево
РеализаториСоња Милетић, професор разредне наставе, ОШ „Бранислав Нушић“, Смедерево; Јелена Тасић, наставник физике, ОШ „Бранислав Нушић“, Смедерево
Општи циљевиПрофесионално оснаживање наставника за креативно осмишљавање наставних активнсти коришћењем огледа и подизање мотивације за учење природних наука и увођење основа научног метода.
Специфични циљевиЈачање професионалних капацитета учитеља за релизацију и примену огледа у настави са циљем : мотивације ученика за активно стицање научних знања; развијања способности запажања основних својстава материјала, појава и процеса и уочавања њихове повезаности; развијања радозналости и елемената логичког мишљења и закључивања; оспособљавања за самостално учење; повезивања наставних садржаја са примерима из свакодневног живота.
Теме програмаОгледи; Извођење огледа; Од традиционалне ка активној настави; Светлост – позориште сенки; Вредновање активности ученика; Учитељи и ученици у свету огледа
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник изборних и факултативних предмета, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена је 45 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61