logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

604 Аудио технологије Компетенцијa: K1
Приоритети: 10
ИнституцијаВисока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Војводе Степе 283, Београд
Особа за контактМирко Сутупар, office@viser.edu.rs, 011/247-1099, 063/107-5557
Ауторимр Драган Дринчић, предавач, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд; др Соња Крстић, професор, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд; мр Драган Новковић, предавач, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд; Мирко Милошевић, лаборант, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд; Стефан Димитријевић, асистент, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Реализаторимр Драган Дринчић, предавач, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд; др Соња Крстић, професор, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд; мр Драган Новковић, предавач, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд; Мирко Милошевић, лаборант, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд; Стефан Димитријевић, асистент, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Општи циљевиСтручно усавршавање из области аудио технологија.
Специфични циљевиПродубљивање знања и упознавање с прицнипима аудиотехнологија с нагласком на: физичку, физиолошку, просторну и музичку акустику, као и упзнавање са савременим аудио уређајима и начинима њиховог коришћења.
Теме програмаПреглед и класификација решења која се користе у савременим технологијама из области аудио технологије; Преглед и класификација решења која се користе у савременим технологијама из области аудио технологије
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена80 000 РСД за групу од 20 полазника (4 000 РСД по полазнику).
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61