logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

605 Аутоматизовано програмирање компјутерски управљаних машина алатки (програмирање KUMA применом CAD/CAM софтвера) Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаФакултет техничких наука, Трг Доситеја Обрадовића 3-6, Нови Сад, 21000
Особа за контактСлободан Табаковић, ftndean@uns.ac.rs, 021/485-2352, 064/153-2014
Ауторипроф. др Слободан Табаковић, дипл. маш. инж., ванредни професор Факултета техничких наука у Новом Саду; проф. др Милан Зељковић, дипл. маш. инж., редовни професор Факултета техничких наука у Новом Саду
Реализаторипроф. др Слободан Табаковић, дипл. маш. инж., ванредни професор Факултета техничких наука у Новом Саду; проф. др Милан Зељковић, дипл. маш. инж., редовни професор Факултета техничких наука у Новом Саду; доц. др Александар Живковић, дипл. маш. инж., доцент Факултета техничких наука у Новом Саду
Општи циљевиПодизање професионалних компетенција наставника машинске групе предмета у области аутоматизованог програмирања КУМА, Осавремењавање метода и садржаја при едукацији ученика у области аутоматизованог програмирања КУМА.
Специфични циљевиПодизање нивоа знања наставника машинске групе предмета и наставника практичне наставе машинства у домену аутоматизованог програмирања KUMA. Упознавање са савременим приступима проблематици, концепцијама аутоматизованог програмирања имплементираних у најзаступљеније програмске системе на нашем тржишту. Упознавање са предностима и недостацима програмских система за аутоматизовано програмирање KUMA. Упознавање полазника семинара о типовима грешака у управљачким програмима и методама њихове верификације.
Теме програмаУвод у проблематику рачунаром подржане производње; Структура програмских система за рачунаром подржано програмирање КУМА; Фазе пројектовања технолошког процеса и програмирања КУМА; Аутоматизовано програмирање КУМА за обраду стругањем и глодањем; Процедуре и стандарди за комуникацију између програмских система за аутоматизовано програмирање КУМА и самих машина; Аутоматизовано програмирање КУМА за обраду глодањем и стругањем на изабраном програмском систему; Анализа и верификација управљачких програма
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара износи 99 800 дин (без ПДВ-а).
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61