logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

606 Аутоматско програмирање и управљање CNC глодалицом за финалну обраду дрвета Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаТехничка школа„Дрво арт”, Цара Душана 23, Београд
Особа за контактдр Зорица Ђоковић, drvoart.radionica@gmail.com, 011/263-4252, 064/590-1677
АуториЗоран Карадоламовић, наставник практичне наставе, Техничка школа „Дрво арт”, Београд; Милан Николић, наставник стручних предмета, Техничка школа „Дрво арт”, Београд
РеализаториЗоран Карадоламовић, наставник практичне наставе, Техничка школа „Дрво арт”, Београд; Иван Гајић, наставник практичне наставе, Техничка школа „Дрво арт”, Београд; Милан Николић, наставник стручних предмета, Техничка школа „Дрво арт”, Београд
Општи циљевиЈачање професионалних капацитета наставника, у области планирања, припремања и извођења наставе, повећањем нивоа знања и вештина у имплементацији ЦНЦ технологија у теоријској и практичној настави у области финалне обраде дрвета.
Специфични циљевиОспособљавање полазника за аутоматско програмирање, припрему и управљање CNC глодалицом.са разликама између наставних програма базираних на образовним циљевима и програма базираних на исходима. Оспособљавање полазника да на крају обуке по програму буде у стању да планира и реализује наставу у области: примене рачунара при изради програма за CNC глодалице; провере програма симулацијом; припреме CNC глодалице, алата и прибора; обраде радних предмета на CNC глодалици. Оспособљавање полазника да на крају обуке по програму буде у стању да у оквиру поступака планирања и припремања наставе у наведеним областима: одреди исходе наставе; одреди поступке формативног оцењивања који су у функцији напредовања ученика.
Теме програмаПроцес програмирања глодалица са CNC управљањем; Примена рачунара при изради програма за CNC глодалице; Упознавање са окружењем програмског пакета АrtCam; Дефинисање припремка и подешавање нулте тачке обратка; Израда 2D модела у графичком окружењу програмског пакета; Планирање и припремање наставе и израда планова за постизање исхода; Израда 3D модела у графичком окружењу програмског пакета; Дефинисање путање алата применом програма АrtCam; Симулација процеса обраде на рачунару; Планирање и припремање наставе и израда планова за постизање исхода; Постпроцесирање – снимање путање алата за CNC глодалицу; Учитавање добијеног нумеричког програма на управљачку јединицу; Позиционирање обрадака и план извођења операција; Припрема и подешавање CNC глодалице, алата и прибора; Програмирање и практичан рад на глодалици са CNC управљањем; Планирање и припремање наставе и израда планова за постизање исхода
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих
Број учесника15 - 30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена обуке износи 6 000 динара (није урачунат порез) по учеснику. Уколико се обука не обавља у Београду, цена обуке би била одређена посебним договором .
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61