logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

607 Безбедност хране путем знања о стандардима Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаСанитарно Еколошко Друштво САН ЕКО, Видиковачки венац 9, Београд
Особа за контактМара Влајковић, saneko98@yahoo.com, 011/233-4423, 063/851-3906
АуториЈелена В. Стојичћ, др вет. мед. пројект координаторка, САН ЕКО, Београд
РеализаториЈелена В. Стојичћ, др вет. мед. пројект координаторка, САН ЕКО, Београд; мр Мара Влајковић дипл. инж., председица САН ЕКО, Београд; Драгана Радић Јовановић, спец. физ. хем. Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, Београд; Марија Игњатовић, спец. физ. хем. Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, Београд
Општи циљевиОрганизовање дводневног семинара са радионицама за упознавање са стандардима квалитета исо 9001, исо 14001, добром хигијенском и добром произвођачком праксом ГХП, ГМП, Глобал Гап и захтевима за ХАСАП систем.
Специфични циљевиУнапређивање стручних знања, вештина и способности професора средњих стручних школа за остваривање циљева и исхода образовања; Унапређење стручних и педагошких компетенција професора и наставника средњих стручних пољопривредних, ветеринарских, прехрамбено-технолошких, шумарских, угоститељско-туристичких и медицинских школа у области примене исо 9001, исо 14001, ГХП, ГМП,Глобал Гап и ХАСАП стандарда.
Теме програмаЗаконска регулатива за безбедност хране и ХАЦЦП-систем; Предуслови за примену ХАЦЦП- кућа хигијене; Методологија извођења ХАЦЦП студије; Основе ГМП, ГХП добре хигијенске праксе, ГЛОБАЛ ГАП, управљање заштитом животне средине; ИСО 14001 Савремени концепт квалитета; Принципи управљања квалитетом, Стандарди серије ИСО 9001; Рад на изради програма, протокола за обезбеђење безбедности хране у услугама, производњи, преради, транспорту, дистрибуцији
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена80 000 динара, рачунато на бази 20 учесника, плус трошкови
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61