logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

608 Бизнис план и предузетништво – идентификација и формулисање предузетничке идеје у форми бизнис плана Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаБеоградска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и финансије, Змај Јовина 12, Београд
Особа за контактАлександра Косановић, office@bba.edu.rs, 011/262-3034, 065/371-7776
Ауторипроф. др Пауновић Светислав, редовни професор Београдске банкарске академије, Факултета за банкарство, осигурање и финансије, Београд; проф. др Брњас Звонко, редовни професор Београдске банкарске академије, Факултета за банкарство, осигурање и финансије, Београд
Реализаторипроф. др Пауновић Светислав, редовни професор Београдске банкарске академије, Факултета за банкарство, осигурање и финансије, Београд; проф. др Брњас Звонко, редовни професор Београдске банкарске академиј, Факултета за банкарство, осигурање и финансије, Београд
Општи циљевиУнапређење знања наставника из области предузетништва и овладавање савременим интерактивним методама њиховог излагања у настави.
Специфични циљевиУпознавање са процесом идентификације предузетничке идеје и уобличавања њених техничко-технолошких, тржишних и финансијских аспеката.
Теме програмаПредузетништво; Бизнис план
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупни трошкови се процењују на износ од 2 000 дин. при минималном броју од 25 полазника.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61