logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

61 Професионална оријентација (ПО): оснаживање младих информисањем о занимањима, каријери и путевима образовања Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар Инвентива, Дечанска 12/6, Београд
Особа за контактМарина Остојић, inventiva@profesionalnaorijentacija.org, 011/334-9487, 063/445-088
Ауторимр Марија Радовановић, магистарка мировних студија, виша пројектна менаџерка, ГИЗ; Марина Остојић, педагошкиња, ОШ „Коле Рашић”, Ниш и консултанткиња ГИЗ БОСС; Валерија Живковић, психолошкиња, ОШ „Рада Миљковић”, Јагодина и консултанткиња ГИЗ БОСС; Јелена Димитријевић, педагошкиња, Центар Инвентива Београд, координатор програма и консултанткиња ГИЗ БОСС
РеализаториЈелена Димитријевић, педагошкиња, Центар Инвентива Београд, Весна Остојић, помоћник директора ПУ „Пионир” Јагодина, Мирјана Радојевић, психолошкиња, ОШ „Свети Сава”, Ниш; Слободан Јовановић, психолог, ОШ „Вук Караџић”, Пожаревац; Гордана Матовић, апсолвент педагогије, УГ Кокоро, Бор; Снежана Шундрић, психолошкиња, ОШ „Чегар”, Ниш; Биљана Игњатовић, водитељ случаја супервизор, ЦСР Пожаревац; Татјана Рајић, социолог, ЦСР ПОжаревац; Наташа Станисављевић, педагошкиња, Техничка школа Бор; Маја Светозаревић, психолошкиња, Угоститељско-туристичка школа Ниш; Васић Снежана, психолошкиња, ОШ „Милан Ракић”, Мионица, Ваљево; Бобан Антић, педагог ОШ „Јеремија Илић Јегор”, Рготина; Татјана Велимировић Парача, наставник српског језика, ОШ „Ратко Вукићевић”, Ниш; Наташа Јанковић, самостални преводилац, Центар Инвентива, Београд; Марија Вуловић, психолошкиња, ОШ „Вук Караџић”, Чачак; Хана Стаматовић, психолошкиња, асистент у настави, Факултет хуманистичких наука, Универзитет у Новом Пазару; Горана Вукић, реедукатор психомоторике, Дефектолошки факултет Београд; Ирина Кивић, наставник електротехничке групе предмета, Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу, Београд; Јасна Павловић Анић, педагошкиња, ОШ „Симеон Араницки”, Инђија
Општи циљевиУнапређивање компетенција професионалаца за примену петофазног процесног модела професионалне оријентације и јачање системске мреже подршке у професионалној оријентацији.
Специфични циљевиРазумевање професионалне оријентације развијањем информисања о занимањима, каријери и путевима образовања, рад са родитељима, умрежавање школа и партнера који су извори информисања, промоција професионалне оријентације.
Теме програмаСлика савременог света рада и кључне компетенције; Активни видови наставе/учења и иновативни видови рада у предузећу; Области рада, припадајућа занимања и захтеви занимања; Квалификациони оквир -структурисана визуализација; Стереотипи везани за пол и занимања; Људи из струке у настави; Рад са родитељима у области информисања
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена дводневног семинара за групу од 30 учесника је 64 000 динара, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61