logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

614 Дидактика и корелација економских предмета Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаОбразовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1, Бор
Особа за контактЗоран Милојевић, info@obrazovnokreativnicentar.com, 063/886-6534, 064/286-3080
Ауторидр Ђорђе Митровић, доцент Економски факултет, Београд; Соња Стаменковић, наставник економске групе предмета Економско трговинска школа Бор; Елена Спасић Митрановић, наставник економске групе предмета Економско трговинска школа Бор; Лидија Михајловић, наставник економске групе предмета Економско трговинска школа Бор; Милена Вељковић, педагог ОШ „Станоје Миљковић” Брестовац; Зоран Милојевић, координатор програма, Образовно креативни центар Бор
Реализаторидр Ђорђе Митровић, доцент Економски факултет, Београд; Соња Стаменковић, наставник економске групе предмета Економско трговинска школа Бор; Елена Спасић Митрановић, наставник економске групе предмета Економско трговинска школа Бор; Лидија Михајловић, наставник економске групе предмета Економско трговинска школа Бор
Општи циљевиУнапређивање компетенција наставника у планирању и реализацији наставе, са посебним освртом ка активно орјентисаној настави. Оспособљавање наставника да акценат наставе пребаце на ученике и да успоставе корелацију међу предметима.
Специфични циљевиОспособљавање наставника да реализују часове са методама и облицима активне наставе, да ученике уведу у процес учења стављајући их у позицију активног учесника на часу. Циљ је да наставник више користи своје модераторске способности, додатну опрему за наставу као и квалитетнији наставни материјал а што мање на реторичке способности. Циљ је оспособити наставнике да пронађу начин да успоставе корелацију међу предметима економске струке. Као крајњи циљ програма су наставници који умеју да креирају осмисле, напишу припрему, садржаје међусобно повежу са другим предметима и креирају своје часове засноване на активно орјентисаној настави.
Теме програмаТеоријске основе активне наставе; Од Службеног гласника до оперативног плана; Корелација између економских предмета; Ток часа; Завршни рад
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиДа
ЦенаЦена по учеснику износи 1 900 динара.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61