logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

617 Еко вожња Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаПолитехничка школа, Косовска 8, Крагујевац
Особа за контактКатарина Вељковић, direktor@politehnicka.kg.edu.rs, 034/347-214, 064/260-8982
Ауторидр Ненад Милутиновић, дипл инж саобраћаја, професор струковних студија на Високој техничкој школи струковних студија у Крагујевцу; Зоран Јелић, дипл. инж. саобраћаја, наставник стручних предмета саобраћајне струке, Политехничка школа, Крагујевац; Владимир Ерац, дипл. инж. саобраћаја, наставник стручних предмета саобраћајне струке, Политехничка школа, Крагујевац; Оливера Првић Ерац, дипломирани психолог, Политехничка школа и Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић“; Биљана Јелић, професор енглеског језика и књижевности, Политехничка школа, Крагујевац
Реализаторидр Ненад Милутиновић, дипл инж саобраћаја, професор струковних студија на Високој техничкој школи струковних студија у Крагујевцу; Зоран Јелић, дипл. инж. саобраћаја, наставник стручних предмета саобраћајне струке, Политехничка школа, Крагујевац; Владимир Ерац, дипл. инж. саобраћаја, наставник стручних предмета саобраћајне струке, Политехничка школа, Крагујевац
Општи циљевиУпознавање и оспособљавање кандидата за примену принципа еко вожње у настави.
Специфични циљевиСпецифични циљ програма је увођење принципа еко вожње у наставу, као и унапређење теоријске и практичне наставе.
Теме програмаЕко вожња и заштита животне средине; Еко вожња и могућност уштеде новца; Утицај возила на Еко вожњу; Утицај техника вожње на Еко вожњу
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена250 000 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61