logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

618 Економско-финасијска анализа у туризму и хотелијерству Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаУниверзитет Сингидунум, Данијелова 32, Београд
Особа за контактСлободан Черовић, scerovic@singidunum.ac.rs, 011/303-9275, 065/309-3275
Ауторипроф. др Слободан Черовић; проф. др Весна Спасић; доц. др Тијана Радојевић; мастер Никица Радовић
Реализаториппроф. др Слободан Черовић; проф. др Весна Спасић; доц. др Тијана Радојевић; мастер Никица Радовић
Општи циљевиОпшти циљ програма је професонално усавршавање наставника у циљу развијања личних способности и сарадње са ученицима.
Специфични циљевиПрограм рада има за циљ едукацију наставног и ваннаставног особља у циљу развијања њихових личних способности и комуникационих вештина, што ће резултирати побољшањем квалитета наставног процеса. Упознати наставнике са новим трендовима у: (1) дисконтинуирани новчани токови и нето садашња вредност; (2) рацио бројеви. формирање цена соба у хотелијерству; (3) анализа проблема у буџетирању догађаја; (4)значај ликвидности у пословању туроператора; (5) анализа економских принципа пословања у делатности туристицких агенција и организатора путовања - савремене тенденције; (6) појава нових технологија у финансијском пословању; електронски финансијски систем; (7) нови начини плаћања у финансијском пословању; (8) израда бизнис плана.
Теме програмаАнализа економског и финасијскаог пословања хотелских предузећа; Анализа економског и финасијскаог пословања туристичких предузећа; Савремене технологије у финансијском пословању; Израда бизнис плана хотела, путничке агенције, организатора догађаја
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена је 30 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61