logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

620 Иновације у безбедности хране и пића применом ХАЦЦП система у угоститељству Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаПриродно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Трг Доситеја Обрадовића 3, Нови Сад
Особа за контактАлександра Драгин, caslavkalinic@gmail.com, 021/485-2835, 063/830-6114
Ауторидр Јованка Попов Раљић, редовни професор Природно математичког факултета у Новом саду, Департман за географију, туризам и хотелијерство; др Ивана Блешић, доцент Природно математички факултет у Новом Саду, Департман за географију, туризам и хотелијерство
Реализаторидр Јованка Попов Раљић, редовни професор Природно математичког факултета у Новом саду, Департман за географију, туризам и хотелијерство; др Ивана Блешић, доцент Природно математички факултет у Новом Саду, Департман за географију, туризам и хотелијерство; др Александра Драгин, ванредни професор Природно математички факултет у Новом Саду, Департман за географију, туризам и хотелијерство; МСц Часлав Калинић, сарадник у настави, Природно математички факултет у Новом Саду, Департман за географију, туризам и хотелијерство
Општи циљевиУнапређење квалитета наставе и професионалних капацитета наставника у циљу осавремењавања садржаја наставних јединица предвиђених планом и програмом.
Специфични циљевиEдукација наставника на пољу инвовација у безбедности припреме, сервирања и услуживања хране, пића и напитака применом ХАЦЦП система. Оспособљавањем наставника преноси се усвојено знање са семинара ученицима у угоститељском сектору у циљу бољег савладавања градива предвиђеног планом и програмом. Упознавање наставника са принципима производње и услуживања здравствено безбедне хране, пића и напитака по принципима ХАЦЦП система доприноси развоју стручних компетенција будућих угоститељских радника. Осигурање здравствене исправности хране, захтева запошљавање особља одређеног степена образовања стеченог у образовним установама (средњим стручним школама) унапређеног стручним компетенцијама.
Теме програмаОбавезе субјеката у пословању храном; Микробиолошки аспекти безбедности хране; Примена ХАЦЦП система у угоститељству
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена дводневног семинара (16 сати) за групу од 30 полазника је 210 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61