logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

621 Иновације у истраживању туристичког тржишта Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаПриродно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Трг Доситеја Обрадовића 3, Нови Сад
Особа за контактАлександра Драгин, sadragin@gmail.com, 021/485-2835, 063/830-6114
Ауторипроф. др Снежана Бесермењи, редовни професор Природно-математичког факултета, Департман за географију, туризам и хотелијерство (Универзитет у Новом Саду); проф. др Александра Драгин, ванредни професор Природно-математичког факултета, Департман за географију, туризам и хотелијерство (Универзитет у Новом Саду)
Реализаторипроф. др Снежана Бесермењи, редовни професор Природно-математичког факултета, Департман за географију, туризам и хотелијерство (Универзитет у Новом Саду); проф. др Александра Драгин, ванредни професор Природно-математичког факултета, Департман за географију, туризам и хотелијерство (Универзитет у Новом Саду); др Татјана Пивац, доцент Природно-математичког факултета, Департман за географију, туризам и хотелијерство (Универзитет у Новом Саду); мастер Мирослав Вујичић, асистент Природно-математичког факултета, Департман за географију, туризам и хотелијерство (Универзитет у Новом Саду)
Општи циљевиИновације у настави су важан део наставног процеса, односно императив наставника да овлада новим методама из домена наставног плана и програма. С тим у вези, неопходно је пратити иновације у методама за истраживање туристичког тржишта.
Специфични циљевиЗбог важности туризма за привреду (његовог директног/индиректног утицаја на запосленост, БДП, продају/извоз, ПДВ и др.) у националним и међународним оквирима, Светска туристичка организација (UNWTO) са другим организацијама (ILO, MMF, WTO, OECD, Eurostat) перманентно унапређује методологију за истраживање туристичког тржишта. Ову праксу следи тренутно 60 земаља, међу којима је и Србија. Специфични циљеви овог програма подразумевају едукацију наставника на пољу иновација методологија за истраживање туристичког тржишта. Увођење иновација у настави доприноси развоју науке, стручног кадра и одражава се на повећање мотивисаности ученика, тј. утиче на њихово комплексније усвајање и бољу репродукцију градива.
Теме програмаТуристичко тржиште и званична статистика; Туриста - појам и структура; Међународна препорука Светске туристичке организације при УН-у за статистику
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника24
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 84 000 динара са ПДВ-ов (по учеснику 3 500 динара).
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61