logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

622 Испитивање текстила, коже и обуће и обликовање текстилних производа Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаШкола за дизајн текстила, Војислава Илића 88, Београд
Особа за контактСтанко Киш, skolazadizajn@eunet.rs, 011/283-3693, 065/240-2232
Ауторимр Мирјана Рељић, дипл. инж. текстилног инжињерства, директор ЦИС института; Весна Марић, мсц. текстилног инжињерства, наставник текстилне групе предмета, Школа за дизајн текстила
Реализаторимр Мирјана Рељић, дипл. инж. текстилног инжињерства, директор ЦИС института; Весна Марић, мсц. текстилног инжињерства, наставник текстилне групе предмета, Школа за дизајн текстила; Станко Киш, координатор програма, мсц. машинства, директор Школе за дизајн текстила; Роберт Миладиновић, дипл. инжењер текстилног инжињерства, испитивач и инспектор, координатор за текстил, ЦИС Институт; Весна Кракер, инжењер технологије обуће, ЦИС Институт
Општи циљевиОбука наставника стручних предмета на подручју рада текстилство и кожарство.
Специфични циљевиПопуларисање нових начина организације наставе, припреме за наставу и презентације наставних садржаја. Стицање практично примењивих знања и умећа. Повећање нивоа стручне оспособљености наставника. • Брже укључивање наставника и ученика у савремене техничко - технолошке концепције. Размена стручних искустава у области индустријског начина испитивања текстила, коже и обуће, као и конструкције одеће.
Теме програмаСРПС ИСО и ЕН стандарди за конструкцију одеће и њихова примена; Примена иновативних метода моделовања одеће у настави; Драпирање одеће; Примена методе драпирања одеће у настави; Примена СРПС ИСО и ЕН стандарда у испитивању текстила; Значај испитивања текстила, тј. познавање физичких и хемијских особина текстилних материјала; Примена СРПС ИСО и ЕН стандарда у испитивању коже и обуће; Битност физичких и хемијских особина текстилних материјала у производњи обуће
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена5 000 динара по учеснику
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61