logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

623 Лековито, ароматично и зачинско биље- од сировине до производа Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаТехнолошки факултет Нови Сад, Булевар цара Лазара 1, Нови Сад
Особа за контактЈелена Додић, markettf@uns.ac.rs, 021/485-3650, 063/114-5011
Ауторидоц. др Марија Радојковић, доцент Технолошког факултета Нови Сад, Катедра за биотехнологију и фармацеутско инжењерство; проф. др Јелена Додић, ванредни професор Технолошког факултета Нови Сад, Катедра за биотехнологију и фармацеутско инжењерство; доц. др Јована Граховац, доцент Технолошког факултета Нови Сад, Катедра за биотехнологију и фармацеутско инжењерство
Реализаторидоц. др Марија Радојковић, доцент Технолошког факултета Нови Сад, Катедра за биотехнологију и фармацеутско инжењерство; проф. др Јелена Додић, ванредни професор Технолошког факултета Нови Сад, Катедра за биотехнологију и фармацеутско инжењерство; доц. др Јована Граховац, доцент Технолошког факултета Нови Сад, Катедра за биотехнологију и фармацеутско инжењерство
Општи циљевиПерманентно стручно усавршавање наставника и праћење новина у области хемије, технологије, биологије, биотехнологије и фармацеутске технологије у основним и средњим школама, чиме се доприноси унапређењу наставе.
Специфични циљевиПовећање стручне компетентности наставника у складу са новим тенденцијама у областима сакупљања, пласмана, прераде и употребе лековитог, ароматичног и зачинског (ЛАЗ) биља, као недовољно искоришћеног природног потенцијала региона. Оснаживање наставника општих и стручних предмета за примену иновативних сазнања у настави у складу са потребама особености образовних профила.
Теме програмаЛековито, ароматично и зачинско биље (ЛАЗ); Примена ЛАЗ биља; ЛАЗ биље као сировина; Законска регулатива, стандарди; „Чајанкаˮ, правила дегустације и оцене квалитате напитака од ЛАЗ биља
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, медицинска сестра – васпитач
Број учесника20
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 114 000 РСД, а може бити умањена за износ променљивих трошкова уколико се обука одвија у просторијама Технолошког факултета Нови Сад. Сви износи исказани су без ПДВ-а.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61