logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

624 Могућности примене MS Excel апликације у настави економске групе предмета Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаДАТА ДИДАКТА, Милутина Миланковића 1/45, Београд
Особа за контактВесна Милошевић, datadidakta@gmail.com, 011/301-7832, 065/301-7814
Ауторидр Ђорђе Митровић, доцент, Универзитет у Београду, Економски факултет
Реализаторидр Ђорђе Митровић, доцент, Универзитет у Београду, Економски факултет; Оливера Анђелковић, професор економске групе предмета, Прва економска школа у Београду
Општи циљевиОпшти циљ је унапређивање компетенција наставника за употребу софтверских апликација у дидактици и методици у настави економске групе предмета.
Специфични циљевиРазвијање способности наставника за рачунску и графичку илустрацију и објашњавање садржаја економске групе предмета употребом „MS Excel“ апликације.
Теме програмаКако употреба „MS Excel“ апликације може побољшати наставу и усвајање градива од стране ученика? Граница производних могућности; Модел функционисања тржишта; Еластичност понуде и тражње; Модел савршене конкуренције; Употреба „MS Excel“ апликације за проверу знања ученика; Вредновање програма
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника20
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена програма за групу је 30 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61