logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

625 Могућности унапређења наставе из предмета предузетништво Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаДАТА ДИДАКТА, Милутина Миланковића 1/45, Београд
Особа за контактВесна Милошевић, datadidakta@gmail.com, 011/301-7832, 065/301-7814
АуториСнежана Пауновић, наставник стручних предмета, ГТШ „Неимар”, Ниш
Реализаторипроф. др Светислав Пауновић, редовни професор на Београдској банкарској академији; Снежана Пауновић, наставник стручних предмета, ГТШ „Неимар“ у Нишу; Душан Грујић, наставник стручних предмета, Прехрамбено хемијска школа у Нишу
Општи циљевиУнапређивање наставничких компетенција у примени активних метода наставе, тимском раду и процесу вредновања и оцењивања ученичких постигнућа.
Специфични циљевиПроширивање и активирање знања о примени активних метода наставе у односу на циљ и исход изучавања наставних садржаја. Проширивање и активирање знања о тимском раду, разумевање значаја технике формирања тима и њеног утицаја на рад тима. Проширивање и активирање знања о сврси и критеријумима вредновања постигнућа ученика. Размена мишљења о актуелним проблемима у настави предузетништва и практична помоћ за превазилажење истих.
Теме програмаСпецифичности и природа предмета; Улога наставника у настави предузетништва; Могући проблеми у настави и како их превазићи у односу на примењене активне методе наставе; Могући проблеми у тимском раду и како их превазићи; Проблеми у вредновању постигнућа ученика и како их превазићи; Креирање модела решења проблема/ситуације
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 45 000 дин.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61