logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

626 Обука у бироу, оцењивање – ниво III Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење наставника „ВЕТ Форум", Југ Богданова 11, Ужице
Особа за контактНебојша Јелисавчић, udruzenjevetforum@gmail.com, 031/519-417, 064/288-2818
АуториБиљана Миловић, наставник економске групе предмета, Економка школа, Ужице; Ана Петрович, професор економске групе предмета, ЕТШ „Вук Караџић“ Стара Пазова; Драган Петровић, наставник економске групе предмета, Економско трговинска школа, Зајечар
РеализаториБиљана Миловић, наставник економске групе предмета, Економка школа, Ужице; Ана Петрович, професор економске групе предмета, ЕТШ „Вук Караџић“ Стара Пазова; Драган Петровић, наставник економске групе предмета, Економско трговинска школа, Зајечар
Општи циљевиСтицање знања, вештина и ставова наставника за вредновање постигнућа ученика из предмета Обука у бироу у подручју рада економија, право и администрација.
Специфични циљевиСтицање знања о специфичности и сложености оцењивања у бироу за учење. Израда и примењивање различитих формулара за потребе оцењивања у бироу за учење.
Теме програмаКолико сам спеман да вреднујем рад ученика у бироу? Појам чек листе; Компарација радних проба и теста практичних вештина; Појам извештаја; Евалуација првог дана семинара; Писање извештаја и израда чек листе за извештај; Шта још можемо оцењивату у бироу? Како унапредити процес учења у бироу?
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника24
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена54 000 динара, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61