logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

628 Обука у бироу, фаза подељеног рада – ниво II Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење наставника „ВЕТ Форум", Југ Богданова 11, Ужице
Особа за контактНебојша Јелисавчић, udruzenjevetforum@gmail.com, 031/519-417, 064/288-2818
АуториБиљана Миловић, наставник економске групе предмета, Економка школа, Ужице; Ана Петрович, професор економске групе предмета, ЕТШ „Вук Караџић“ Стара Пазова; Сретен Јовић, професор економске групе предмета, Стручна школа „Свети Сава“, Бујановац
РеализаториБиљана Миловић, наставник економске групе предмета, Економка школа, Ужице; Ана Петрович, професор економске групе предмета, ЕТШ „Вук Караџић“ Стара Пазова; Сретен Јовић, професор економске групе предмета, Стручна школа „Свети Сава“, Бујановац
Општи циљевиСтицање знања и вештина наставника за планирање и извођење наставе из предмета Обука у бироу у фази подељеног рада у подручју рада економија, право и администрација
Специфични циљевиСтицање знања о специфичностима наставе у бироу за учење; планирање и извођење наставе у форми импулс/активност у фази подељеног рада
Теме програмаКомуникација; Организациона шема предузећа; Анализа плана за два радна дана; Припрема импулса и материјала за сваку службу; Држање часа; Компетенције; Блок настава
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника24
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена54 000 динара, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61