logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

629 Пословно успешан и остварен наставник Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаОбразовно - методички центар „Катедра”, Змај Јовина 12, Нови Сад
Особа за контактВишња Исидора Дивилд Жежељ, omckatedra@gmail.com, 062/288-222, 062/288-222
АуториЖељка Ковачев, наставник економске групе предмета, Економско-трговинска школа, Бечеј; Вишња Исидора Дивилд Жежељ, педагог, Средња информатичка школа, Сремски Карловци
РеализаториЖељка Ковачев, наставник економске групе предмета, Економско-трговинска школа, Бечеј; Вишња Исидора Дивилд Жежељ, педагог, Средња информатичка школа, Сремски Карловци; Гордана Ковачев, наставник економске групе предмета, Економско-трговинска школа, Бечеј; Андреа Винчић, наставник економске групе предмета, СШ „Светозар Милетић“, Нови Сад; Биљана Гложански Попов, наставник пословне информатике, Економско-трговинска школа, Бечеј; Снежана Голић, педагог, Средња информатичка школа, Сремски Карловци
Општи циљевиСтицање и унапређење знања из области предузетништва, развијање креативности и иновација у практичној примени предузетништва као и уочавање прилика за активност које би водиле ка новим решењима у професионалном и личном развоју наставника.
Специфични циљевиРазвијање способности за уочавање идеја. Упознавање са креативним техника стварања идеја. Подржава учеснике да у контексту њиховог посла и способности искористе прилике и могућности које им се пружају. Оспособљава полазнике да научено примењују у пракси и практично испробају основне предузетничке активности. Демонстрирају свест о сопственој улози у породици и друштву. Препознају важност дугорочне одрживости сваког посла којим се баве. Боље упознају себе и потребе за сопственим развојем, интересовањима и избором каријере.
Теме програмаКолико вреди моја идеја? Како да у три странице продате вешу пословну замисао; Тимски рад - добра организација злата вреди; Господар својих финансија; Крећем у акцију! Шта још треба да знам? Како унапредити своју каријеру; Лични маркетинг; Наставник предузетник
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиДа
ЦенаЦена по учеснику износи 2 500 динара.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61