logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

63 Професионална оријентација на преласку у средњу школу Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар Инвентива, Дечанска 12/6, Београд
Особа за контактМарина Остојић, inventiva@profesionalnaorijentacija.org, 011/334-9487, 063/445-088
Ауторимр Марија Радовановић, магистарка мировних студија, виша пројектна менаџерка, ГИЗ Марина Остојић, педагошкиња ОШ „Коле Рашић” Ниш и консултанткиња ГИЗ БОСС Валерија Живковић, психолошкиња, ОШ „Рада Миљковић" Јагодина и консултанткиња ГИЗ БОСС Јелена Димитријевић, педагошкиња, Центар Инвентива Београд, консултанткиња ГИЗ БОСС
РеализаториМарина Остојић, педагошкиња ОШ „Коле Рашић” Ниш и консултанткиња ГИЗ БОСС, Београд; Валерија Живковић, психолошкиња, ОШ „Рада Миљковић” Јагодина и консултанткиња ГИЗ БОСС Мирјана Радојевић, психолошкиња, ОШ „Свети Сава”, Ниш; Гордана Матовић, апсолвент педагогије, УГ Кокоро, Бор Снежана Шундрић, психолошкиња, ОШ „Чегар”, Ниш; Бобан Антић, педагог, ОШ „Јеремија Илић Јегор” Рготина; Бранислава Покрајац, психолошкиња, Београд; Татјана Сурдучки, педагошкиња, ОШ „Соња Маринковић" Нови Сад; Снежана Васиљевић, професор биологије, ОШ „Рада Миљковић”, Јагодина; Хана Стаматовић, психолошкиња, асистент у настави, Факултет хуманистичких наука, Универзитет у Новом Пазару; Станка Жица, педагошкиња, ОШ „Милена Павловић Барили”, Београд; Лидија Терек, стручни саветник социолог, ЦСУ Кикинда; Весна Остојић, мастер васпитач, помоћник директора ПУ „Пионир”, Јагодина; Живковић Слађана, професор енглеског језика, ОШ „Веселин Маслеша”, Београд; Ирина Кивић, професор електротехничке групе предмета, Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу, Београд; Мирјана Трифуновић Паул, психолошкиња, ОШ „Исидора Секулић”, Панчево; Татјана Велимировић Парача, професор српског језика, ОШ „Ратко Вукићевић” Ниш; Весна Вујичић, психолошкиња, ОШ „Вук Караџић”, Бачка Паланка; Јасна Павловић Анић, педагошкиња, ОШ „Симеон Араницки”, Стара Пазова; Татјана Рајић, социолошкиња, Центар за социјални рад, Пожаревац; Маја Оклобџија Слијепчевић, психолошкиња, Техничка школа, Смедерево; Биљана Хавлек, психолошкиња, ОШ „Иво Лола Рибар”, Рума; Саша Гламочак, магистар књижевних наука, Београд; Зорица Димитријевић, социолошкиња, ОШ „Стари град”, Ужице; Слободан Јовановић, психолог, ОШ „Вук Караџић”, Пожаревац; Едита Сакали, педагошкиња, ОШ „Братство јединство", Сомбор; Јасмина Лекић Бељански, психолошкиња, ОШ „Иво Лола Рибар”, Сомбор; Биљана Игњатовић, специјална педагошкиња, Центар за социјални рад, Пожаревац; Владан Јанковић, андрагог, Центар за социјални рад, Јагодина; Снежана Васић, психолошкиња, ОШ „Милан Ракић”, Мионица; Наташа Јанковић, професор енглеског језика, самостални преводилац, Београд; Ирена Лободок Штулић, психолошкиња, МОСТ, Београд; Добрислава Ружић, професор разредне наставе, ОШ „Ђура Јакшић”, Кикинда; Сузана Станковић Илић, психолошкиња, ОШ „Васа Пелагић”, Лесковац
Општи циљевиУнапређивање компетенција професионалаца за примену петофазног процесног модела професионалне оријентације у настави и ваннаставним активностима и стварање системске мреже подршке у области ПО.
Специфични циљевиУнапређивање компетенција професионалаца за: примену петофазног процесног модела професионалне оријентације, подршку ученицима за доношење одлуке о школовању и занимању кроз усклађивање реалне слике о себи са испробавањем света рада, остваривање реалних сусрета са светом рада, рад са родитељима на пружању подршке деци, изградњу системске мреже подршке школа и партнера, пружање услуга професионалне оријентације различитим циљним групама, уважавање различитости које се односе на род и осетљиве групе, промоцију ПО.
Теме програмаПрофесионална оријентација - савремени концепт; Самоспознаја: у свету интересовања и способности; Какав сам и како ме други виде; Информационе понуде: прикупљање информација и начини обраде; Области рада и припадајућа занимања; захтеви занимања, индикације и контраиндикације; Квалификациони оквир занимања: људи из струке у настави – интервју са експертом - физиотерапеутом; Образовни профили и аспекти у мрежи средњих школа; Реални сусрети; Стереотипи о занимањима; Моја одлука о школи и занимању; Методе у ПО и упознавање са приручником и портфолиом за ученике; Кључне компетенције и ПО; Концепт услуге у ПО-УПО и стручно усавршавање и професионални развој; ПО у Школском програму
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена тродневног семинара за групу од 30 учесника је 92 000 динара, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61