logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

630 Правилним управљањем хемикалијама до безбеднијег радног окружења Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаТехнолошки факултет Нови Сад, Булевар цара Лазара 1, Нови Сад
Особа за контактЈелена Додић, markettf@uns.ac.rs, 021/485-3650, 063/114-5011
Ауторипроф. др Јелена Додић, ванредни професор Технолошког факултета Нови Сад, Катедра за биотехнологију и фармацеутско инжењерство; доц. др Јована Граховац, доцент Технолошког факултета Нови Сад, Катедра за биотехнологију и фармацеутско инжењерство; Славица Ђоловић, мастер инжењер, наставник стручних предмети, Медицинска школа „7. април“, Нови Сад
Реализаторипроф. др Јелена Додић, ванредни професор Технолошког факултета Нови Сад, Катедра за биотехнологију и фармацеутско инжењерство; доц. др Јована Граховац, доцент Технолошког факултета Нови Сад, Катедра за биотехнологију и фармацеутско инжењерство; Славица Ђоловић, мастер инжењер, наставник стручних предмети, Медицинска школа „7. април“, Нови Сад
Општи циљевиРазвијање свести наставника, стручних сарадника и чланова управа школа о безбедносним ризицима узрокованим неправилним управљањем хемикалијама у образовном процесу, у делатностима које произилазе из образовног профила и у свакодневном животу.
Специфични циљевиОспособљавање за благовремену и правилну идентификацију опасног деловања хемикалија које потенцијално угрожава здравље и безбедност ученика и других учесника наставног процеса; развијање способности за правовремено и адекватно реаговање; унапређење способности за креирање и спровођење мера превенције угрожавању безбедности ученика у наставном процесу; повећање компетенција наставника за иплементацију у наставу знања о првилном управљању и правилној употреби опасних хемикалија што доприноси одрживости безбедног радног окружења; развијање одговорности за здравље људи и за заштиту животне средине.
Теме програмаХХемикалије и ми у заједничком окружењу; Интегрисано управљање хемикалијама; Својства хемикалија vs. безбедно окружење; Комуникација о деловању опасних хемикалија; Хемикалије у наставном процесу и у делатностима које проистичу из образовних профила; Студија случаја
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, медицинска сестра – васпитач, стручни сарадник у школи, директор/помоћник директора
Број учесника20
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 114 000 РСД, а може бити умањена за износ променљивих трошкова уколико се обука одвија у просторијама Технолошког факултета Нови Сад. Сви износи исказани су без ПДВ-а.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61