logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

633 Програмирање KУМА у радионичким условима - програмски системи за интерактивно дијалошко програмирање KУМА Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаФакултет техничких наука, Трг Доситеја Обрадовића 3-6, Нови Сад
Особа за контактСлободан Табаковић, ftndean@uns.ac.rs, 021/485-2352, 064/153-2014
Ауторипроф. др Слободан Табаковић, дипл. маш. инж., ванредни професор Факултета техничких наука у Новом Саду; проф. др Милан Зељковић, дипл. маш. инж., редовни професор Факултета техничких наука у Новом Саду
Реализаторипроф. др Слободан Табаковић, дипл. маш. инж., ванредни професор Факултета техничких наука у Новом Саду; проф. др Милан Зељковић, дипл. маш. инж., редовни професор Факултета техничких наука у Новом Саду; доц. др Александар Живковић, дипл. маш. инж., доцент Факултета техничких наука у Новом Саду
Општи циљевиПодизање професионалних компетенција наставника машинске групе предмета и наставника практичне наставе у области програмирања нумерички управљаних машина алатки. Увођење нових приступа програмирању компјутерски управљаних машина алатки (КУМА).
Специфични циљевиПодизање нивоа знања наставника машинске групе предмета и наставника практичне наставе машинства у домену програмирања КУМА. Упознавање са савременим приступима проблематици програмирања КУМА базираним на програмским системима имплементираним у управљачке јединице машина алатки. Упознавање са предностима и недостатцима дијалошког програмирања КУМА. Методе дефинисања корекција алата, утицај на процес програмирања и примена у серијској производњи. Упознавање полазника семинара са методама верификације управљачких програма на самој машини.
Теме програмаПоступци дијалошког програмирања KУМА; Практична примена методологије дијалошког програмирања на програмским системима Shopmill и ShopTurn
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара по групи износи 99 800 дин (без ПДВ).
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61