logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

634 Програмирање нумерички управљаних машина алатки - стање и трендови Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаФакултет техничких наука, Трг Доситеја Обрадовића 3-6, Нови Сад
Особа за контактСлободан Табаковић, ftndean@uns.ac.rs, 021/485-2352, 064/153-2014
Ауторипроф. др Слободан Табаковић, дипл. маш. инж. , ванредни професор Факултета техничких наука у Новом Саду; проф. др Милан Зељковић, дипл. маш. инж., редовни професор Факултета техничких наука у Новом Саду
Реализаторипроф. др Слободан Табаковић, дипл. маш. инж., ванредни професор Факултета техничких наука у Новом Саду; проф. др Милан Зељковић, дипл. маш. инж., редовни професор Факултета техничких наука у Новом Саду; доц. др Александар Живковић, дипл., маш. инж., доцент Факултета техничких наука у Новом Саду
Општи циљевиПодизање професионалних компетенција наставника машинске групе предмета у области програмирања нумерички управљаних машина алатки. Унификација едукације ученика у области програмирања КУМА.
Специфични циљевиПодизање нивоа знања наставника машинске групе предмета и наставника практичне наставе машинства у домену програмирања КУМА. Упознавање са савременим приступима програмирању КУМА (систематизацији поступака програмирања, концепцијама програмирања имплементираних у управљачке системе присутне на машинама алаткама као што су: Siemens, Fanuc, Fagor,...). Упознавање са предностима и недостатцима појединих концепција програмирања. Методе дефинисања корекција алата, утицај на процес програмирања и примена у серијској производњи. Упознавање полазника семинара са типовима грешака које се јављају при програмирању КУМА, предикцији грешака и методама верификације управљачких програма.
Теме програмаПоступци програмирања нумерички управљаних машина алатки; Програмирање КУМА према за обраду стругањем; Програмирање КУМА за обраду глодањем; Програмирање КУМА за обраду лима на пресама за парцијално пробијање/просецање; Програмирање КУМА за обраду лима ласером
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара по групи износи 99 800 дин (без ПДВ-а).
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61