logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

637 Савремене машинe алаткe - стање и трендови Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаФакултет техничких наука, Трг Доситеја Обрадовића 3-6, Нови Сад, 21000
Особа за контактСлободан Табаковић, ftndean@uns.ac.rs, 021/485-2352, 064/153-2014
Ауторипроф. др Милан Зељковић, дипл. маш. инж. , редовни професор Факултета техничких наука у Новом Саду; проф. др Слободан Табаковић, дипл. маш. инж., ванредни професор Факултета техничких наука у Новом Саду
Реализаторипроф. др Милан Зељковић, дипл. маш. инж. , редовни професор Факултета техничких наука у Новом Саду; проф. др Слободан Табаковић, дипл. маш. инж., ванредни професор Факултета техничких наука у Новом Саду; доц. др Александар Живковић, дипл. маш. инж., доцент Факултета техничких наука у Новом Саду
Општи циљевиПодизање професионалних компетенција наставника машинске групе предмета у области експлоатације машина алатки. Осавремењавање метода и садржаја при едукацији ученика у области експлоатације машина алатки и технолошких система.
Специфични циљевиПодизање нивоа знања наставника машинске групе предмета и наставника практичне наставе машинства у области машина алатки. Упознавање са концепцијама градње, подсистемима за главно и помоћно кретање, мерним системима и управљачким јединицама присутним у савременим машинама алаткама. Упознавање са савременим експлоатационим захтевима који се постављају пред машине алатке (тачност, бучност, производност, економичност и сл.).
Теме програмаСавремене машине алатке; Понашање машина алатки у експлоатацији
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара по групи износи 98 500 дин (без ПДВ-а).
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61